รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปัฐทวีกานต์ จีนวงศ์ (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 4
อีเมล์ : faaza841@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านดอกไม้น้องนางฟลาวเวอร์
ตำแหน่ง : ช่างจัดดอกไม้
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1000 ถ.สุขุมวิท ข.พระโขนง เเขวงคลองเตย กทม. 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2561,16:47 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.184.166


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล