รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วรกร​ ลี้ดารากูล (อุ๋ม)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 6
อีเมล์ : Oum.160960@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ภัตตราคารไพบูลย์ไก่ย่าง​ สาขาสิงห์บุรี
ตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ (พาสทาม)​
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ค. 2562,14:43 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.46.185


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล