ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 เม.ย. 63 วันเทศบาล

30 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 63 ถึง 24 มี.ค. 63 กำหนดส่งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบ
กำหนดากรส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
07 ก.พ. 63 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 เปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔
23 ม.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 63 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
25 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
18 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
16 พ.ย. 62 นักเรียนแกนนำศึกษานอกสถานที่
11 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
ประกาศให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ไขผมการเรียนครั้งที่ 2
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
04 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ประกาศให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ไขผมการเรียนครั้งที่ 1
01 พ.ย. 62 แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
14 ก.ย. 62 ถึง 15 ก.ย. 62 แข่งขันกีฬา Singburi Rugby Sevens 2019
โครงการสิงห์หามาสิงห์บุรีมีกีฬาเล่น จัดแข่งขันกีฬา 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และรักบี้ 7 คน 
24 ส.ค. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 20
การจัดแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
08 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 สัปดาห์อาเซียน
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนภายในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จัดโดยสมาชิกหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในโรงเรียนของเรา
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
19 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562 
จังหวัดบุรีรัมย์
14 มี.ค. 62 โครงการเปิดโกลวิชาการ มัธยมเทศบาล ๔
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จัดโครงการเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายวิชาการ
14 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
23 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
22 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2562
จังหวัดนครสวรรค์ กรมพลศึกษา
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
อาคารเอนกประสงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 จัดแข่งขันกีฬาวันนักกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้รับมอบจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง "เนื่องในวันนักกีฬาแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ณ สนามโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
03 ม.ค. 62 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ห้องเกียรติประวัติ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบกับ ๔ คณะสี ร่วมชิงชนะ ๖ ชนิดกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกาา
01 ธ.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 นครเชียงใหม่เกมส์ 2018
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์"
จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 61 ถึง 24 พ.ย. 61 กีฬานักเรียน อปท "ราชบุรีเกมส์ 2018"
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคกลาง "ราชบุรีเกมส์ 2018"
26 ต.ค. 61 ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการเรียนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ประชุมการวิเคราะห์ข้อสอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของครูทุกกลุ่มสาระ
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ต.ค. 61 การถ่ายภาพพนักงานครูและบุคลากร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน แจ้งกำหนดวันและเวลาถ่ายรูปพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเรือนไม้ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ณ อาคารเรือนไม้ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบประเมินผล
สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 61 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักปลัด
27 ก.ย. 61 ต้อนรับปลัดเทศบาลและงานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กองการศึกษา
26 ก.ย. 61 นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีพบนักเรียน
คุณณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรี มาพบและร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน และคณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
ห้องประชุมหลวงตามหาบัว อาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
25 ก.ย. 61 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนรับการประเมินจากท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยแต่งตั้งคณะกรรมกาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
22 ก.ย. 61 ถึง 23 ก.ย. 61 อบรมผลิตสื่อ Popup ฺBooks
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา "Popup Books" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพนักงานครู ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
21 ก.ย. 61 กิจกรรมวันสันติภาพสากล
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการฯ สารเสพติด
อาคารเรือนไม้ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
18 ก.ย. 61 รับการประเมินตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กองการศึกษา
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
สพม.5 สพม.5
15 ก.ย. 61 กิจกรรมอบรมศาสตร์พระราชา ศาสตร์พลังแผ่นดิน
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการศาสตร์พระราชา ศาสตร์พลังแผ่นดิน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพนักงานครู ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
14 ก.ย. 61 Meeting หัวหน้าส่วนราชการ
ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
13 ก.ย. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการประสานวิชาการฯ ทุก อปท.ในจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน คณะกรรมการประสานวิชาการฯ ระดับจังหวัด
12 ก.ย. 61 รับการนิเทศการจัดการศึกษา
รับการนิเทศการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
09 ก.ย. 61 ถึง 11 ก.ย. 61 งาน "ภูเก็ตวิชาการ 61"
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
01 ก.ย. 61 ถึง 02 ก.ย. 61 ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ