ภาพกิจกรรม
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวัน สันติภาพสากล 2561 (ทุกวันที่ 21 กันย
เนื่องด้วย อนุสนธิ มูลนิธีสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล (21 กันยายนของทุกปี ) มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ 
โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวัน สันติภาพสากล 2561 และจะดำเนินโครงการนี้ในทุกๆปีต่อไป

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,13:04   อ่าน 82 ครั้ง