ภาพกิจกรรม
วิเคราะห์ข้อสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) คณะครูทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบของภาคเรียนที่ ๑ ที่ได้จัดการเรียนการสอนผ่านไปแล้วเพื่อให้ทราบคุณภาพของข้อสอบในทุกรายวิชา
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,10:13   อ่าน 65 ครั้ง