ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมผลิตสื่อ Pop-up Books
วันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่าน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนหนังสือป๊อปอัพ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากโรงเรียนเพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต จำนวน ๓ ท่าน มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,15:53   อ่าน 100 ครั้ง