ภาพกิจกรรม
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 2562
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จัดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์) โดยได้รับความกรุณาจากคุณณรงศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีมาเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:11   อ่าน 111 ครั้ง