ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มาร่วมในพิธี
วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย
วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า ไหว้ครู นั้นเป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,11:38   อ่าน 48 ครั้ง