ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
บ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ภายหลังจากมีพิธีไหว้ครูไปแล้วในช่วงเช้า โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ได้บรรยายพิเศษถึงภาพความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านความเป็นเลิศในเชิงกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเปตอง ที่สร้างผงานในปี 2561-2562 ในทุกระดับการแข่งขัน พร้อมนี้ คุณคนสัน ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง และ นายอำนาจ นาคแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ช่วงท้ายมีการซักถามปัญหา ข้อสังสัย พร้อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ให้กับ สิบตรีหญิงธิดามาศ สุขอร่าม ซึ่งถือเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้ รวมไปถึงการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน ในการได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเปตองเยาชนทีมชายไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ในการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,15:50   อ่าน 616 ครั้ง