ภาพกิจกรรม
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร์มหาวชิราลงกรณ มหิศศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอำนาจ นาคแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานผู้นำทำพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:59   อ่าน 42 ครั้ง