ภาพกิจกรรม
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปี 2563
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนทุกคนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ภายใต้โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยมีคุณครูบุญตา แก้วเกิด ครู คศ. 3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5ธันวาคม 2550 นครสวรรค์ และสถานที่อื่นๆ ในจังหวัดนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,15:32   อ่าน 171 ครั้ง