ภาพกิจกรรม
เวทีเสวนาเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตกับความต้องการขององค์กร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผอ.อำนาจ นาคแก้ว ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ให้ร่วมเวทีเสวนา เรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตกับความต้องการขององค์กร โดยมีศิษย์เก่าในรุ่นต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๗ คนมาร่วมให้ข้อคิดดีๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,11:49   อ่าน 108 ครั้ง