ภาพกิจกรรม
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี ได้ใช้อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,16:37   อ่าน 358 ครั้ง