ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความต้องการด้านการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ รายวิชาเพิ่มเติม กีฬาเปตอง
          แบบสอบถามความต้องการด้านการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ รายวิชาเพิ่มเติม กีฬาเปตอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
          เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความประสงค์ขอสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปวางแผนดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้นักเรียนในโอกาสต่อไป
          โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔  ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการนี้เท่านั้น)
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,14:55   อ่าน 324 ครั้ง