ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ลงทะเบียนโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ๒ ต.ค.๒๕๖๑) เพื่อการยกระดับการศึกษาเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 373 ครั้ง