ข่าวการรับสมัครเรียน และสมัครงาน
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน

ตามที่ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน เรียงลำดับที่สอบได้
ดังนั้นจึงให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัว ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,13:44   อ่าน 204 ครั้ง