เปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔
โครงการเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กำหนดจัดงานเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณภายในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงาน ผลผลิตของนักเรียน และครู ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ชมฟรีตลอดงาน
ลงทะเบียนร่วมงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 450 ครั้ง