ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ร.ร. สังกัด อปท. ข่าวจาก TNN 24
สืบสานงานพัฒนา ตอน เขื่อนวชิราลงกรณเครื่องมือบริหารน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (อ่าน 10) 11 ต.ค. 61
สืบสานงานพัฒนา ตอน พระเมตตาพัฒนากูแบสีรา (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
สืบสานงานพัฒนา ตอน สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ (อ่าน 7) 11 ต.ค. 61
สืบสานงานพัฒนา ตอน สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์ (อ่าน 17) 11 ต.ค. 61
กลอนแปด เทิดพระเกียรติ (อ่าน 101) 11 ต.ค. 61