ข่าวการรับสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สมัครเรียนออนไลน์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกาาปีที่ ๔ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้แล้ว ตามลิงค์นี้