ข่าวการรับสมัครเรียน และสมัครงาน
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน

ตามที่ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน เรียงลำดับที่สอบได้
ดังนั้นจึงให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัว ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัววันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. และสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ผู้ที่ไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
รับสมัครครูปฏิบัติการสอน (ครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน QR Code นี้ครับ

สมัครเรียนออนไลน์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกาาปีที่ 4 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้แล้ว ตามลิงค์นี้