ข่าวการรับสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศ

สมัครเรียนออนไลน์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกาาปีที่ 4 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้แล้ว ตามลิงค์นี้