ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "แหวนพลศึกษาทองคำ"
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:51  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:50  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูพลานามัยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:48  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีที่หนูรัก
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:48  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลหัวหน้าหมวดพลานามัยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:46  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:44  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีเด่นด้านการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:43  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูพัฒนางานการกีฬาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:41  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:39  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..