ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "แหวนพลศึกษาทองคำ"
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:51  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:50  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูพลานามัยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:48  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีที่หนูรัก
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:48  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลหัวหน้าหมวดพลานามัยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:46  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:44  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีเด่นด้านการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:43  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูพัฒนางานการกีฬาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:41  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,08:39  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..